GAME JAM BCN

JAM TODAY és un projecte que dóna suport a la creació, implementació i desenvolupament de jocs educacionals a partir de la creació de mètodes i eines per tal que els més joves puguin participar en la creació de videojocs. JAM TODAY organitza events de competició per incentivar la inclusió dels joves en l’àmbit de la codificació i les competències digitals. Les competicions s’organitzen a tot el món i són un instrument molt poderós per l’estimulació de la innovació i la creació pels joves. Durant un cap de setmana es reuneixen persones de diferents àmbits i sectors per generar solucions en base a jocs aplicats.

Aquests events s’anomenen “Game Jam” i duren 48 hores, desenvolupant-se de forma simultània en diferents països. Aquest event proporciona coneixement i experiència a les persones involucrades en el procés de disseny i implementació d’enfocaments basats en el joc per l’aprenentatge. Cada any, JAM TODAY crea competicions en almenys 7 llocs d’Europa, centrant-se cada competició en un tema en particular. L’any 2014 el tema principal va ser la millora de les competències TIC (aprenentatge d’habilitat de codificació, creació de jocs…) i aquest 2015 el tema serà el “Well Being”, centrat en l’adopció d’estils de vida més saludables. L’any 2016 es donarà suport a l’aprenentatge de les matemàtiques.


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.