Bernat Romagosa

Al 2009 el Bernat es va graduar com a enginyer tècnic en Informàtica a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). També va aprendre Smalltalk a un curs fet per Jordi Delgado al Citilab l’any 2008, on va començar a treballar més tard. Des d’aleshores ha estat involucrat en molts projectes de programació del Citilab, incluoent-hi el coneixement social i la creació d’aplicacions de sistemes educacionals. També ha estat involucrat en el projecte iCity durant l’últim any.


Related Sessions

View full schedule