Joan Güell

Des del principi la meva feina principal ha estat relacionada amb el camp de la formació, en dues dimensions, ensenyar a programar, en especial a nens fent servir Scratch, i ensenyar els primers coneixements d’informàtica a ciutadans adults, que anteriorment no havien tingut pràcticament cap contacte amb ella. En el camp de la programació participo en el desenvolupament d’un programa d’ensenyament pensat en tres nivells: nens, adolescents i adults. Per a nens, a més d’organitzar cursos, hem realitzat una intensa feina de difusió entre els mestres i públic en general a través de cursos i jornades (Programa09, Programa10), així com a la presentació d’Scratch en diferents àmbits com associacions de mestres (Creamat, Acte) i durant la celebració de la Festa de la Ciència 2009 i 2010. També participo en el desenvolupament de noves aplicacions d’Scratch a l’àmbit de la robòtica (S4A). En el camp de la programació profesional sóc membre actiu del Smalltalk.cat, el grup de programació en Smalltalk originat al Citilab i vinculat a ESUG.

Sóc llicenciat en Ciències Naturals (Biòleg). Durant els meus primers anys vaig treballar en el camp de l’Ecologia i de la necessitat de poder analitzar la informació que generaven les dades recollides i a partir d’aquestes construir models, va començar la meva aproximació a la informàtica. Vaig fer el meu primer curs de Programació l’any 1975 (els ordinadors encara funcionaven amb fitxes perforades): es deia alguna cosa així com Programació d’Aplicacions Científiques. A continuació vaig treballar al camp de l’Aqüicultura (Cultius Marins), que té molta relació amb l’anterior ja que es tracta d’optimitzar un ecosistema per a maximitzar l’obtenció de biomasa (producte final) minimitzant els costs (energia i aliments), mantenint els paràmetres crítics estables. Em vaig especialitzar en el disseny d’instal·lacions que complissin els requisits anteriorment exposats.


Related Sessions

View full schedule