Jordi Targa

Podria dir que em relaciono amb tots els nivells de gestió, una varietat de posicions empresarials , personalitats, clients i usuaris finals. La meva educació m'ha proporcionat una varietat de coneixements de sistemes d'informació i habilitats pràctiques, principalment en enginyeria de programari i desenvolupament de Visual Studio.NE, desenvolupament de Java i desenvolupament C ++ , així com de Medical software design, implementació i administració, i seguretat de sistemes d'informació.
També estic lligat al Database Design,i treballo amb arquitectura de bases de dades relacional, desenvolupament de la consulta SQL Server i gestió de base de dades . També tinc habilitats dins del context de disseny web i desenvolupament HTML , CSS i JavaScript , a més de WebGL i gràfics per ordinador en 3D . També Unity , UDK , After Effects, Fusion, Blender... El Software és una gran eina i pot ajudar a construir un món millor .

Related Sessions

View full schedule